Notes » Nieuws » Hoe leer ik mijn doelgroep beter kennen?
Hoe leer ik mijn doelgroep beter kennen?

Hoe leer ik mijn doelgroep beter kennen?

Iedereen heeft een doelgroep waar op gericht wordt, maar hoe goed ken jij je doelgroep precies? Vaak worden enkele kenmerken genoemd, maar is dit voldoende om je doelgroep écht te kennen? Hoe ga je dit verder online onderzoeken?

Wie is je doelgroep?

Hoogst waarschijnlijk weet je op wie je wilt richten, maar is dit de juiste doelgroep? En welke kenmerken heeft de doelgroep nog meer ?
  • Welke interesses heeft je doelgroep?
  • Waar bevindt de doelgroep zich?
  • Wat houdt de doelgroep bezig?
  • Welk probleem hebben zij?

Dit zijn belangrijke vragen om te onderzoeken hoe de doelgroep in elkaar zit. Waar hecht mijn doelgroep waarde aan? Welke sites bezoeken zij? Welke pagina’s van mijn website worden bekeken? Waar besteden zij hun vrije tijd aan?

Op deze manier krijg je inzicht in de kenmerken, behoeften en ervaring van de doelgroep. Wanneer dit volledig in kaart is gebracht kan hier optimaler op ingespeeld worden. Dit zal de resultaten beïnvloeden. Om dit te onderzoeken zijn er verschillende online mogelijkheden.

Online statistieken

Maak gebruik van Google Analytics. Dit uitgebreide analyse programma geeft weer waar de doelgroep vandaan komt, via welke site komen zijn, wat is hun internetgedrag, komen zij via mobiel of desktop binnen, wat is hun koopgedrag etc.

Social media

Op social media zijn vele consumenten actief. Dit is een uitstekend middel om diepliggende gegevens te achterhalen waar normaal grondig onderzoek voor nodig is. Stel vragen, vraag om reviews, ervaringen, wat zij graag willen zien en andere belangrijke informatie die kwalitatieve gegevens naar boven kunnen halen. Consumenten ervaren het als prettig wanneer er geluisterd wordt. Op deze manier win jij belangrijke informatie en kan je daar direct op inspelen.

Ga op onderzoek uit

Om je doelgroep nog beter te leren kennen is er soms verdere onderzoek vereist. Dit klinkt kort door de bocht, maar er zijn vele mogelijkheden op het gebied van onderzoek die inzicht bieden over de doelgroep.
  • Onderzoek het web op bestaande onderzoeken. Er zijn genoeg onderzoeken te achterhalen die kenmerken over bepaalde doelgroepen beschrijft.
  • Vraag om klanten reviews/ervaringen. Op deze manier kan je voordelig en concreet sterke- en verbeterpunten in kaart brengen.
  • Stel een online onderzoek op. Welke kritische punten wil jij weten over je onderneming? Aan de hand van de gewonnen resultaten, bijvoorbeeld uit een online vragenlijst, kunnen deze behoeftes en ervaringen beter aansluiten op de doelgroep.

Meer informatie over het leren kennen van jouw doelgroep? Neem contact met ons op of stel je vraag hieronder.