Vijf tips om een doelgericht jaarplan voor je online marketing te schrijven

Datum 21 december 2023
Leesduur 9 min
Jente van der Tang OrangeTalent
Geschreven door:
Jente van der Tang,
Online Marketeer

Je wil komende 12 maanden weer bedrijfsdoelen overtreffen en ambities verwezenlijken. Je weet dat online onmisbaar is vandaag de dag om je doelgroep te bereiken en doelstellingen te realiseren. 

Of het nu om omzetdoelstellingen gaat, leadgeneratie of efficiency: je moet er wat mee. Hoe ga jij online zo goed mogelijk inzetten? Een online marketing jaarplan bepaalt de strategie waarmee je invulling geeft aan komend jaar. Maar hoe stel je die op? 

Wij schreven een blog met vijf handige tips waar je op moet letten bij het opstellen van jouw online marketing jaarplan. 

1. Terugblikken op vorig jaar en extrapoleren op komend jaar

Voordat je plannen gaat maken voor het komende jaar is het goed om terug te blikken op het afgelopen jaar. Hoe is afgelopen jaar verlopen? Wat zijn successen en hoogtepunten geweest? Wat zijn uitdagingen waar je tegenaan bent gelopen? En misschien wel het belangrijkste, welke learnings van voorgaande punten neem je mee naar het volgende jaar? 

Een praktische tip: maak een overzicht per maand van je bezoekers, conversie en conversieratio. Zo weet je wat je hebt gerealiseerd in het afgelopen jaar en wat je moet gaan realiseren in het komende jaar. 

Kijk vervolgens naar ontwikkelingen zowel intern als extern. Wat hierbij helpt, is een SWOT-analyse op te stellen. Dit bestaat uit een interne en externe analyse. In een SWOT-analyse kijk je naar intern naar Strengths en Weaknesses. Op extern niveau kijk je naar Opportunities en Threats. Ofwel, sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.

Tot slot kijk je naar welke doelen je graag wil bereiken in het komende jaar en welke prioriteiten er zijn per kwartaal. Het is aan te raden om deze terug- en vooruitblik te doen aan de hand van een vast template, zoals het werken met OKR's (Objectives en Keyresults)

2. Omzetdoelen en subdoelen SMART formuleren

De volgende stap is om een hoofddoel en subdoelen te stellen voor komend jaar. Stel ambitieuze doelen, maar geen onhaalbare doelen. Onhaalbare doelen werken demotiverend. Formuleer doelstellingen altijd SMART. Dit zorgt ervoor dat je doelen super concreet zijn en gemakkelijk om op bij te sturen. Maak ze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Als voorbeeld voor een webshop nemen we als hoofddoel een omzetdoel. Subdoelen kunnen gemiddelde orderwaarde, conversiepercentages, groei in verkeer of offerte aanvragen zijn. Deze subdoelen dragen bij om het hoofddoel van € X omzet te realiseren. Hoe jij deze subdoelen behaalt beschrijven we in de volgende tip.

3. Focus ook op micro-conversies

Is de klantreis voor jouw product een lang en complex proces? Dan is het ook waardevol om te kijken naar micro-conversies. Micro-conversies zijn kleine stapjes (zachte conversies) in een klantreis die een kwalitatieve voorspeller zijn van aankomende harde conversies. Kleine momenten die een klant net iets verder helpen in zijn proces. Momenten die goed te meten zijn en waar je een waarde aan kan hangen. Denk bijvoorbeeld aan het invullen van een checklist, een calculator, een vergelijking van twee producten, het bekijken van een tutorial, etc. Stuur vervolgens op deze micro-conversies om je kanalen effectiever in te zetten, dan meteen een harde sale.

Neem even pauze voordat je verder leest.

Je hebt twee tips gelezen en er komen er nog drie aan. Ben je overtuigd van een jaarplan maken voor je online marketing, maar zie je op tegen de uitvoering?
Scroll nog even door de headlines en lees dan hoe wij je kunnen ontzorgen met het maken van een online marketing jaarplan. 
En door! 

3. Welke activiteiten zet je in om de subdoelen te behalen?

Nu jij je doelen SMART hebt geformuleerd gaan we nog wat dieper op de subdoelen in. Je hoofddoel behaal je door subdoelstellingen te halen, maar hoe behaal je je subdoelstellingen? Onze tip is om per subdoel te beschrijven welke kanalen je gaat inzetten en welke inspanningen je hiervoor gaat doen om dit te behalen. Beschrijf dit zeer concreet om het plan eenvoudig uitvoerbaar te maken. Zodat jij doelgericht aan de slag kan met jouw subdoelen.

Heb je input en ideeën nodig? Werk samen met je collega's! Organiseer een brainstorm waarbij je acties en initiatieven neerzet. Maak mensen hier ook verantwoordelijk voor, zodat je elkaar scherp houdt op de doelstellingen. 

Als voorbeeld nemen we dat wij voor organisatie X een groei van 25% in verkeer in 2023 realiseren ten opzichte van 2022. Eerst bepaal je de kanalen die je hierbij gaat betrekken. In dit voorbeeld zijn dat: organisch verkeer, betaald verkeer, social media verkeer, verwijzend verkeer en e-mailverkeer. Vervolgens bepaal je per kanaal, welke inspanningen je hiervoor gaat doen.

4. Maandelijkse prognoses stellen

Een prognose wordt neergezet om een beeld te krijgen wat voor resultaten je moeten realiseren om tot je hoofddoel te komen. Het geeft je ook gaandeweg het jaar zicht op welke knoppen je moet bijsturen. Hierin neem je ook seizoensinvloeden en voorspelbare marktbewegingen mee, maar dat is niet het hoofddoel van een prognose. Neem de realisatie van afgelopen jaar en jouw gestelde doelen als basis voor jouw prognose. Heb jij in juni 2022 een verkeer van 10.000 behaald en is jouw doel om in 2023 een stijging in verkeer van 5% te hebben, dan wordt jouw prognose voor juni 2023; 10.500.

Waarom je dit moet doen? Door maandelijkse prognoses te stellen kun je jouw geformuleerde inspanningen uit de vorige stap beter plannen en voorbereiden op de toekomst. Hierbij neem je ook je budgetten mee. Is het najaar een kansrijkere periode dan het voorjaar voor jouw organisatie? Pas jouw advertentiebudgetten hier dan op aan en zorg dat jouw SEO-inspanningen voor deze tijd zijn uitgevoerd. Zodat jij al prominente organische posities hebt veroverd in de zoekmachine, voordat het hoogseizoen aanbreekt voor jouw organisatie.

5. Stuur je jaarplan bij

Een reden dat jaarplannen regelmatig in de prullenbak belanden, is omdat ze op een gegeven moment niet meer aansluiten bij de realiteit van de dag. Er kunnen allerlei dingen gebeuren waardoor de planning niet meer realistisch is, of waardoor jouw hoofddoel of subdoel onhaalbaar wordt. Denk bijvoorbeeld aan de gestegen gasprijzen, waardoor veel bedrijven hun doelstellingen ingrijpend moesten bijstellen.

Stuur dus op tijd bij, zodat het jaarplan haalbaar en realistisch blijft. Een goede manier om dit te doen zijn kwartaal evaluaties, waarbij je de doelstelling evalueert en bijstuurt. Kijk terug op interne en externe ontwikkelingen die impact hebben gehad en bepaal de prioriteiten voor komend kwartaal. Zo houd je iedereen scherp, blijft je plan actueel en relevant en staan alle neuzen dezelfde kant op. 

Delen

Want to learn
more about this?